Nasze doświadczenia

W roku 2011 wkroczyliśmy na rynek edukacji i wtedy właśnie powstała nasza pierwsza placówka – Punkt Przedszkolny. Stworzyliśmy miejsce, w którym dzieci mogły podążać za własnymi potrzebami rozwojowymi, a co za tym idzie odkrywać własne pasje i talenty.

Od tamtego czasu wraz z każdą kolejną placówką nasza wiedza się rozszerzała, rozwijaliśmy się i z wielkim poczuciem sensu naszych działań obserwowaliśmy rozwój dzieci. Rozwój naturalny oraz zindywidualizowany, przy wsparciu przyjaznych im, inspirujących ludzi. Widzieliśmy jak stają się odważne w odkrywaniu swoich talentów i możliwości, jak budują swoją pewność siebie oraz samodzielność, tworzą zdrowe nawyki w harmonii z naturą, uczą się szacunku do siebie i drugiego człowieka i otaczającego świata.

W ciągu kolejnych lat powstał kolejny punkt przedszkolny, dwa przedszkola, dwa żłobki, a w roku 2020 prywatna szkoła podstawowa Łobuziaki. Została ona stworzona dla naszych i Waszych dzieci, na bazie zachwytu edukacją fińską, porozumieniem bez przemocy, ruchem budzących się szkół oraz beztroskiej, dziecięcej zabawy.

Wraz z rozwojem naszych placówek my również się rozwijaliśmy, zdobywając kolejne doświadczenia, ale też uczestnicząc w wielu szkoleniach i cały czas pogłębiając swoją wiedzę, zarówno w sferze pedagogicznej, jak również dotyczącej zarządzania firmą, marketingu i przywództwa.

Dzięki temu możliwe stało się szerokie działanie. W chwili obecnej edukujemy dzieci, wspieramy je w rozwoju, ale również jesteśmy wsparciem dla rodziców na wielu polach, zarówno tych związanych z rodzicielstwem, jak również tych dotyczących rozwoju osobistego, szukania i osiągania równowagi w życiu. Stworzyliśmy i rozwijamy autorski program Przestrzeń dla Kobiet - cykl rozmów o znajdowaniu swojej drogi i realizacji siebie, o odwadze w podejmowaniu działań i godzeniu życia rodzinnego z zawodowym.

Stworzyliśmy przestrzeń Wspieraj Łobuziaka – zajęcia popołudniowe dla dzieci – taniec, śpiew, zajęcia sportowe, plastyczne, profilatyka wad postawy, integracja sensoryczna i wiele innych, ale też jest tam miejsce na zajęcia dla rodziców, np. joga. Współpracujemy w ramach tych działań z Radą Osiedla Maślice, oferując zajęcia nie tylko dla naszych uczniów, ale też mieszkańców osiedla Maślice integrując też w ten sposób lokalną społeczność.

Masz pytania?

Pisz Śmiało